Nahlásiť bolid je zábavné a jednoduché!

Videli ste niečo jasné a rýchle? Ako obrovská padajúca hviezda? Nahláste to - môže byť bolid.

Chceme vás požiadať o vyplnenie interaktívneho formulára, ktorý je určený pre každého a jeho vyplnenie je jednoduché.Prosím, buďte tak presní, ako sa len dá. Vaše hlásenie je dôležité, pretože nás upozorňuje na potenciálne vedecky významné udalosti, ku ktorým dochádza, a prispieva k rozšíreniu databázy znalostí o meteoroch.Budete mať možnosť poskytnúť nám všetky údaje o vašom pozorovaní a na konci formulára aj informácie o vašich skúsenostiach.

  • Nepodávajte hlásenie o úkazoch, ktoré trvali viac ako 30 sekúnd, prosím. prevažná väčšina bolidov je viditeľná len niekoľko sekúnd.
  • Nehláste úkazy, ktoré sa opakujú: pozorovanie bolidu je výnimočná udalosť, ktorú častokrát zažijete len raz za život.
  • Nehláste pomalé blikajúce objekty, prosím, ani svetlá križujúce 2-3krát oblohu: bolid vyzerá ako veľká padajúca hviezda.

If you encounter technically difficulties, please click the Help links or try the simplified version of the form.

Začnime teraz