Nahlásiť bolid je zábavné a jednoduché!

Videli ste niečo jasné a rýchle? Ako obrovská padajúca hviezda? Nahláste to - môže byť bolid.

Chceme vás požiadať o vyplnenie interaktívneho formulára, ktorý je určený pre každého a jeho vyplnenie je jednoduché.Prosím, buďte tak presní, ako sa len dá. Vaše hlásenie je dôležité, pretože nás upozorňuje na potenciálne vedecky významné udalosti, ku ktorým dochádza, a prispieva k rozšíreniu databázy znalostí o meteoroch.Budete mať možnosť poskytnúť nám všetky údaje o vašom pozorovaní a na konci formulára aj informácie o vašich skúsenostiach.

  • Nepodávajte hlásenie o úkazoch, ktoré trvali viac ako 30 sekúnd, prosím.prevažná väčšina bolidov je viditeľná len niekoľko sekúnd.
  • Nehláste úkazy, ktoré sa opakujú: pozorovanie bolidu je výnimočná udalosť, ktorú častokrát zažijete len raz za život.
  • Nehláste pomalé blikajúce objekty, prosím, ani svetlá križujúce 2-3krát oblohu: bolid vyzerá ako veľká padajúca hviezda.
  • Please, don’t report comet-like rocket launches that appear for several minutes
Please, report only fireballs (bright shooting stars).
Reports of aircrafts / rocket launches / satellites / sky lanterns will not be accepted due to the impact they have on the fireball program and website.

If you encounter technically difficulties, please click the Help links or try the simplified version of the form.

Začnime teraz